SULKAVAN RES UPSEERIT RY:N PITKÄAIKAISIN JÄSEN RES YLIL OSMO VIHAVAINEN PUOLISONSA SIRPA VIHAVAISEN KANSSA. OSMO ON OLLUT KERHON JÄSEN VUODESTA 1954 LÄHTIEN.