RES YLILUUTNANTTI HANNU KAINULAINEN;
KANSANEDUSTAJA HEIKKI KAINULAISEN PUHE TYKIN VIHKIÄISTILAISUUDESSA YM MUISTOJA